Referenční laboratoře PLZ

Reference ve formátu PDFProjekt řeší rekonstrukci a modernizaci objektu - 4.N.P. Krajské hygienické stanice v Karlových Varech pro potřeby referenčních laboratoří přírodních léčivých zdrojů. V tomto podlaží byl umístěn operační trakt původní vojenské nemocnice.

V objektu došlo k podstatným změnám dispozičního řešení při respektování nosných konstrukcí a okenních otvorů. Byly vybourány příčky dle nového dispozičního řešení, obklady, dlažby, výplně otvorů, demontováno vzduchotechnické zařízení, elektroinstalace, horizontální svody kanalizace včetně zařizovacích předmětů.

Rekonstrukce spočívala ve vybudování nových dělících konstrukcí,včetně osazení nových výplní otvorů. Kompletně byly provedeny nové rozvody a kompletace zdravoinstalace, silnoproudu, slaboproudu, vytápění a vzduchotechniky, rozvod vnitřního plynu, nové obklady, dlažby a lité podlahy za syntetických hmot.

Součástí rekonstrukce bylo provedení nástavby severního křídla. Před záhájením nástavby bylo nutné demontovat stávající dvouplášťovou střechu.

Na celé akci bylo provedeno 800 m2 obkladů a přes 400 m2 dlažeb.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.