Reko MS Ostrov, Lidická

Investor:      RWE GasNet s.r.o.

Termín:        2016

Cena díla:     5 mil. Kč

Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek prováděná výkopy, vtahováním a metodou berstlining. Tato metoda spočívá v zatažení potrubí o stejné dimenzi, jako je potrubí původní. Berstlining je bezvýkopová metoda, která spočívá v trhání, roztlačování a zatahování nového potrubí do potrubí stávajícího.

Principem této metody je stávající potrubí roztrhat pomocí tažné trhací hlavy a současně zatahovat potrubí nové. Staré potrubí se vytlačí do okolní zeminy.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.