Reko PKH Zelená

Investor:      RWE GasNet s.r.o.

Termín:        2016

Cena díla:     7 mil. Kč

Převedení nízkotlaké plynovodní sítě v obcích Málkov a Zelená na středotlak. Původní dvě regulační stanice byly nahrazeny jednou. Jednotlivé přípojky byly osazeny regulátory tlaku plynu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.