Rekonstrukce domu U Vavřince

Reference ve formátu PDFRekonstruovaný objekt pochází z 18.století (rok 1790), kdy byl vystavěn jako farní škola. Tomuto účelu dům sloužil až do roku 1898, kdy došlo k drobné přestavbě pro potřebu místní samosprávy.

Postupem času došlo k mnohým změnám v politické oblasti, ale dům sloužil až do roku 1997 pro potřebu samosprávy - městský úřad). Po přestěhování samosprávy dále sloužil dům částečně pro komerční účely, ale především zde působily organizace volného času pro mládež (Junák, Mladí ochránci přírody ...) V roce 2006 bylo rozhodnuto o komplexní rekonstrukci objektu včetně výškové úpravy.

Při rekonstrukci byl zcela demontován původní krov včetně krytiny a provedení nového, ubouráno jedno kompletní podlaží včetně schodiště, dále výměna stávajících stropních konstrukcí za železobetonové, v kombinaci s ocelovými nosníky (z 80% celé výměry), ve stávajících zdech ze smíšeného zdiva bylo nutné provést nové otvory pro okna, zazdění původních otvorů. Dále byly zpevněny nebo vyzděny nové nosné a obvodové zdi a příčky včetně provedení nové výtahové šachty.

V přízemí a suterénu byly provedeny sanační omítky a chemické (injektáž) odizolování původních obvodových a nosných zdí a podlah z důvodu absence jakékoliv vodorovné izolace v celém objektu. Dále došlo k sanaci původních základových kamenných pasů včetně zpevnění, izolace a provedení drenáží. Obdobným způsobem byla provedena sanace sklepních prostor. V celém objektu jsou nově provedeny veškeré instalace včetně klimatizace.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.