II/222 Rekonstrukce silnice - průtah Chodov

Investor:      Město ChodovReference ve formátu PDF

Termín:        04/2010 - 10/2010

Cena díla:     11,5 mil. Kč

Předmětem díla bylo:

-       Demolice stávajících lávek přes Chodovský potok a úprava a doplnění stávajících komunikací pro přěší v rámci přeložky komuniákace II/222

-       Úprava ulice Poděbradova – napojení místní komunikace k nové trase přeložené komunikace II/222 a zřízení podélných parkovacích stání podél komunikace II/222

-       Úpravy chodníků podél komunikace II/222 s krytem ze zámkové dlažby lemovány chodníkovými obrubníky

-       Napojení stávajícího vjezdu do areálu Městského záchranného systému na nově přeloženou část komunikace II/222 v uzavřeném areálu MZS a úprava výstražného zařízení MZS

-       Ochrana vodovodu požární zbrojnice zvětšením krytí stávající přípojky vody

-       Úprava veřejného osvětlení vybudováním nového osvětlení v místě úpravy mostu a osvětlení dalších míst pro přecházení chodců

-       Přeložka horkovodů z důvodu demolice a následné výstavby nového mostu přes Chodovský potok

-       Vegetační úpravy

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.