Rekonstrukce LS Royal Mariánské Lázně

Reference ve formátu PDFLázeňské sanatorium se nachází ve vnitřním lázeňském území, v městské památkové zóně města Mariánské Lázně. Cílem investora bylo vyhovět zvýšeným nárokům na komfort klientů, rozšíření ubytovací kapacity a zkvalitnění rehabilitačních služeb.

Celek je tvořen třemi propojenými objekty, původní budova sanatoria a dva objekty přístavby z 80 let minulého století (technická část, balneoprovozy, lékařské provozy a bazen). Přístavba je tvořena montovaným železobetonový prefabrikovaný skelet MS 71 a byla předmětem rekonstrukce.

Ve 3. NP až 5. NP došlo rozšířením skeletu k vytvoření prostorů pro nové pokoje hostů, nové balneologické prostory a přístavbě výtahu. Stavební práce spočívali ve vybourání a odvezení cca 1000 tun konstrukcí, montáž nového skeletu na původním, provedení obvodového pláště včetně zateplení a fasády, vnitřní úpravy povrchů a provedení mansardová střešní konstrukce nad částí 3. NP až 5. NP a bazénu včetně střešní krytiny a klempířských prvků.

Zajímavostí bylo zcela atypické osazení tří balkónů, které byly vsazeny do konstrukce 2. NP skeletu dodatečně při plném provozu ordinací pod tímto podlaží.

Veškeré stavební práce byly prováděny za plného provozu sanatoria a v nepříznivých klimatických podmínkách.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.