Rekonstrukce mostu Oloví

Reference ve formátu PDFInvestor: KSÚS Karlovarského kraje, Chebská 282, Sokolov
Termín: 06/2008 – 11/2008
Cena díla: 16,5 mil.Kč

Most byl postaven v roce 1912. Jedná se o vetknutý parabolický železobetonový obloukový most. Délka přemostění je 24,0 m, vzepětí oblouku ve vrcholu je 2,80 m. Plná mostovková klenba má šířku 6,00 m, tloušťka je 0,40m ve vrcholu a 0,80 m v patce klenby. Na okrajích je klenba vyztužena podélným žebrem tvořícím zároveň poprsní zídku. Prostor nad klenbou je před opěrami vylehčen na každé straně dvěma klenbami světlosti 1,50 m.

Most byl navržen jako silniční most 2.třídy na zatížení podle rakouského mostního řádu z roku 1904. Z nosného oblouku jsou po bocích vyloženy chodníkové konzoly členitého tvaru. Klenba přechází do mohutných patek, na kterých jsou založena masivní rovnoběžná křídla předsunutá bočně o 400 mm před klenbu.

Navrženým řešením rekonstrukce došlo ke zvýšení užitných vlastností mostu při zachování původního historického rázu mostu. Zatížitelnost mostu se touto úpravou a využitím skutečných vlastností materiálů výrazně zvýšila oproti současnému stavu. Rozšířením vozovky na mostě došlo k zlepšení plynulosti a bezpečnosti provozu. Posunem komunikace na pravém břehu dále od zástavby tak, aby se mezi okraj komunikace a přilehlou zástavbu vešel celý chodník, došlo k výraznému zvýšení lokální bezpečnosti chodců.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.