Rekonstrukce tř. TGM, Karlovy Vary

Reference ve formátu PDFInvestor: Město Karlovy Vary
Cena díla: 10 300 000,- Kč
Termín: 12/2003 - 11/2004

Rekonstrukce pěší zóny na tř. TGM byla zahájena v lednu 2004 a firma provedla zásadní dílčí práce v tomto rozsahu:

  1. Demontáž a montáž veřejného osvětlení v úseku cca 1,8 km, včetně osazení 48 ks nových historizujících litinových stožárů se znakem města a dalších podzemních svítidel.
  2. Pro zřízení nové fontány u Hlavní pošty se provedly přeložky stávajícího vodovodu, plynovodu a kanalizace, a to za plného provozu pěší zóny. Jednalo se o velmi obtížné zemní práce, nebo? nová kanalizace sahala až do hloubky 4 m pod úrovní terénu.
  3. Po přeložení inženýrských sítí byly provedeny betonové monolitické korpusy založené na desce s podporou mikropilot pro dominantní fontány u Hlavní pošty a Skleněného paláce, včetně atypických jímek pro potřebnou technologii.
  4. Zřízení nového závlahového systému pro městskou zeleň, včetně nové výsadby stromů a keřů v celém rozsahu pěší zóny.

Celé dílo bylo z naší strany dokončeno v dohodnutém termínu, hodnota díla činila 10,3 mil. Kč.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.