Rekonstrukce ZŠ Nová Role

Reference ve formátu PDFRekonstrukce řešila dispoziční a stavební úpravy nevyhovujících sociálních zařízení v jednotlivých podlažích v obou pavilonech a i B a v prostoru spojovací chodby mezi pavilonem a tělocvičnou. Dále byly přemístěny šatny, které byly v jednotlivých podlažích obou pavilonů a to do nově zřízených centrálních šaten v 1. NP. Tyto práce spočívaly ve vybourání stávajících dělících konstrukcí včetně podlah, provedení nových dispozic, nové vodovodní, kanalizační a teplovodní rozvody, elektrorozvody, obklady, dlažby a nové podhledy.

Ve všech učebnách byla provedena komplexní rekonstrukce hygienického zázemí (vybourání stávajících umyvadel, nové rozvody vody a kanalizace, nové obklady), částečná výměna podlahových krytin v učebnách, komplexní rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v obou pavilonech a vybudování počítačové sítě.

Z důvodu splnění požadavků požární ochrany byla v pavilonu A+B vytvořena chráněná úniková cesta v prostoru hlavního schodiště směrem k hlavnímu vstupu-provedení svislých dělících konstrukcí a osazení protipožárních dveří.

Z provozních a časových důvodů, se jednalo o velmi náročnou rekonstrukci ve velmi omezeném časovém rozpětí hlavních prázdnin.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.