Přestavba společenského domu a radnice v Děpoltovicích

Investor:      Obec Děpoltovice

Termín:        6/2009 - 10/2010Reference ve formátu PDF

Cena díla:     16,046 mil. Kč

Předmětem díla bylo:

-       Rekonstrukce a stavební úpravy stávající dvoupodlažní budovy za účelem vybudování prostor radnice, knihovny s čítárnou a internetovou místností, společenského sálu a restauračních prostor. Z JZ strany byla provedena přístavba společenského sálu s pultovou střechou a z JV strany byla provedena přístavba pro schodiště, vestibul a výtah, který bude sloužit pro potřeby zdravotně postižených jako bezbariérový přístup do budovy.

-       Součástí stavebních úprav bylo provedení nové vodovodní přípojky z materiálu PE 63 na stávající vodovodní řad, který vede v silnici III/2206. Plynová přípojka pro plynové kotle byla napojena z HUP v nice obvodového zdiva, ohřev TUV byl zajištěn pomocí zásobníků, nově byly provedeny rozvody vnitřní elektroinstalace. Stavba byla napojena do nové ČOV s přepadem vyčištěných vod do Vitického potoka. Nově byla zbudována přístupová komunikace, zpevněné plochy a parkoviště pro osobní automobily návštěvníků.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.