Reminiscence zámeckého parku

Reference ve formátu PDFInvestor: Město Ostrov
Cena díla: 4 500 000,- Kč
Termín: 02/2007 - 06/2007

Při obnově historického centra Ostrova jsme se podíleli na rekonstrukci tří objektů

Most přes Bystřici

Jde o opravu mostu přes řeku Bystřici v zámeckém parku. Nosnou konstrukci mostu tvoří eliptická klenba z cihelného zdiva. Čelní zdi klenby jsou vyzděny z plných cihel a jsou ukončeny zděnými cihelnými sloupy se sochou sv. Jana Nepomuckého. Zdivo bylo opatřeno maltou s vápnem určeném pro historické a památkové objekty. Hlavy zdí a hlavy koncových sloupů byly provedeny z umělého kamene.

Součástí opravy mostu bylo nutné provést úpravy břehů zřízením náběhových zídek, které zamezí poškození mostní konstrukce při zvýšené hladiny vody v řece Bystřici.

Vzhledem k tomu, že most je zapsán v seznamu památkově chráněných objektů byla celá stavba prováděna pod dohledem restaurátora a pracovníků Státního památkového ústavu.

Úprava stávajících bazénů

Součástí obnovy zámeckého parku byla oprava dvou stávajících bazénů umístěných v parteru u Paláce princů. Stavební úpravy spočívaly ve vybourání původního dna a provedení nového- železobetonové s vložením elektroinstalace pro slavnostní nasvícení. 

Parkoviště v Zámeckém parku

Pro návštěvníky Zámeckého parku bylo vytvořeno nové parkoviště u jedné z bran. Parkoviště bylo zřízené u stávající komunikaci a pěšího průchodu do zámeckého parku.Jako konečná úprava byly použity žulové kostky s barevným odlišením jednotlivých stání.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.