Rozvod termominerální vody Karlovy Vary

Reference ve formátu PDFInvestor: MIGNON II. s.r.o.
Cena díla: 8 700 000,- Kč
Termín: 10/2003 - 05/2004

V roce 2004, v průběhu 3 měsíců byl v Sadové ulici vybudován nový přivaděč termominerální vody, ze kterého byly napojeny v I. etapě realizované LD Mignon a LD Ahlan a ve II. etapě byl napojen LD Thomayer.

Při realizaci tohoto díla se jednalo o položení cca 400m předizolovaného potrubí systému o průměru 125 a 150 mm.
Vzhledem k tomu, že v Sadové ulici je velká hustota inženýrských sítí, jednalo se o velice náročnou dodávku (37 křížení s různými inženýrskými sítěmi) potrubního systému. Jelikož potrubí je již dodáváno v potřebných radiusech, výkopy trasy byly prováděny těsně před pokládkou a bylo nutné dořešit přímo na místě souběhy a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi.

Na trase přivaděče byly vybudovány přípojná místa, ze kterých je v případě zájmu možné napojit ostatní lázeňské objekty v Sadové ulici. Na pozemku lázeňského domu Mignon byla vybudována podzemní čerpací stanice termominerální vody s akumulačním zásobníkem o objemu 10 m3 a doprovodním zařízením měření, regulace a čerpadla pro objekty Ahlan a Mignon. Vzhledem ke stísněnému prostředí, byl proveden pažený výkop stavební jámy. Vlastní konstrukce byla provedena monoliticky z vodostavebního betonu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.