Sportovní centrum Chodov – šatny a hospodářské zázemí

Investor:      Město Chodov

Termín:        4/2014 - 5/2015Reference ve formátu PDF

Cena díla:     46,1 mil. Kč

Hlavním rysem objektu je horizontalita, nenápadnost a spojitost s okolím, které koresponduje s určeným živlem – země. Objekt je přízemní, výrazně podélný, ze severu umístěný v terénním valu. Jižní fasáda vytváří bariéru k podélné hranici k fotbalovému hřišti a umožňuje přístup na tribunu.

Objekt šaten a hospodářského zázemí je složen z objektu SO 01 Technické chodby včetně sítí a přípojek a objektu SO 03 Šaten a hospodářského zázemí. Objekt SO 01 Technické chodby včetně sítí a přípojek přímo navazuje na již provedenou část sportovní haly. Délka objektu je cca 110 m z monolitického vodostavebního železobetonu. Objekt je na volné severní straně zapuštěn do terénu. V chodbě jsou vedené veškeré přívodní instalace. Objekt SO 03 Šaten a hospodářského zázemí přiléhá k jižní straně technické chodby. Je to stěnový systém vyzděný z pálených cihelných bloků, zastropený železobetonových monolitickým stropem. Ve východní části jsou šatny, sociální zařízení a klubovna volejbalu, v prostřední části šatny, sociální zařízení a klubovna fotbalu a v západní části je technické a skladovací zázemí pro údržbu areálu. Jižní část ploché střechy objektu je navržená částečně jako tribuna přístupná po dvojici schodišť, zbylá část je zelená střecha se suchomilnou vegetací.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.