Savoy Westend Hotel Karlovy Vary

Reference ve formátu PDFV roce 2003 se společnost TIMA spol. s r. o. podílela na rekonstrukci "lázeňského komplexu SAVOY WESTEND Karlovy Vary". Jedná se o lázeňský komplex pěti památkově chráněných objektů. Investorem byla naší společnosti svěřena výstavba podzemních objektů. Složité podmínky zakládání byly dány umístěním celého komplexu v území ochrany pramenů lázeňských léčivých vod přímo v centru lázeňských hotelů a penzionů.

TIMA byla zhotovitelem tří na sobě navazujících etap:

I. etapa - oplocení + přípravné práce

V této etapě bylo provedeno oplocení staveniště a provedeny přípravné práce, které spočívaly v demontáži historického pavilonu, jehož rozebrání bylo prováděno velice šetrně - jednotlivé díly byly označeny a uskladněny, aby mohly být případně některé prvky znovu použity a zároveň posloužily pro výrobu přesných replik. V této etapě dále probíhaly bourací práce opěrných zdí. Materiál z těchto zdí byl deponován a v následujících etapách použit pro výstavbu nových zdí.

II. etapa - výkopové práce + zajištění staveb. jam

Zde bylo odtěženo a vyvezeno na 25000 m3 výkopku pro budoucí podzemní objekty bowling, podzemní garáže, bazén a balneoprovozu situované mezi stávajícími historickými objekty, kde bylo provedeno náročné podchycení dvou nejstarších objektů.

Při těchto pracích se nejnižší úroveň výkopů nacházela několik metrů pod základovou spárou historických objektů. Zajištění těchto objektů bylo provedeno svislými pilotami, šíkmými kotvami a torkretovou stěnou.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.