Silniční průtah Karlovy Vary VO

Reference ve formátu PDF

Tato nová komunikace byla osvětlena v úseku od Zimního stadionu v Karlových Varech po km 3,4. Součástí bylo i osvětlení nájezdových ramp.

Osvětlení komunikace je řešeno soustavou jednostrannou s vnitřními nebo vnějšími řadami světelných míst. U mostů je také jednostranná soustava s vnějšími řadami světelných míst. Během vlastní realizace bylo nutné také provést přeložky původních rozvodů VO a zhotovení přípojných tras NN pro napájení základních tří rozvaděčů RVO.
Osazení stožárů na třech mostech bylo provedeno pomocí základových roštů, které byly pomocí horolezecké techniky montovány do monolitických říms mostů. Základové rošty se montovaly v předepsaných úhlech sklonu těles stožárů nad mostovkami.

Vlastní práce byly zahájeny v polovině roku 2006 zemními pracemi na kabelových trasách a zhotovením základových bloků pro osazení těles stožárů. Zprovozněním levé poloviny komunikace koncem roku 2006 byly před termínem dokončeny i práce na výstavbě osvětlení pravé strany - kromě mostů které nebyly dokončeny stavebně. Zde práce pokračovaly v dubnu 2007 a základní trasa byla dokončena a odzkoušena v červenci 2007. Do konce listopadu 2007 pak byly dokončeny i práce na části silničního propojení části Rybáře a Tuhnice včetně lanového mostu přes řeku Ohři.
Několik technických údajů o stavbě - bylo položeno cca 12 000 m kabelů, 9 000 m chrániček, bylo postaveno 287 ks ocelových stožárů z toho 102 ks je upevněno na mostech, bylo namontováno více jak 340 ks osvětlovacích těles.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.