Smetanovy sady - rekonstrukce

Reference ve formátu PDFInvestor: Město Karlovy Vary
Cena díla: 4 000 000,- Kč
Termín: 04/2006 - 06/2006

Smetanovy sady se nachází v centru Karlových Varů mezi Alžbětinými lázněmi a budovou hlavní pošty. Postup výstavby byl zvolen tak, aby po celou dobu byl zachován přístup pěších do budovy Alžbětiných lázní hlavním vchodem. Práce byly provedeny tak, aby bylo do budoucna umožněno umístění historického mobiliáře včetně napojení na inženýrské sítě (pod vozovkou jsou umístěny chráničky)

Vlastní rekonstrukce proběhla vybouráním stávající vozovky, poté byly provedeny trativody, umístěny nové vpusti včetně umístění a opravy veškerých kanalizačních přípojek. Zároveň byly položeny nové chráničky. Poté byly provedeny kamenné pásy s kostkami do betonového lože a položen zbytek vozovky z žulové mozaiky. Všechny dlažby z kostek malého formátu byly kladeny do vějířků.(cca 1000 m2)

Před pokládáním vozovek bylo nutné provést rekonstrukci schodiště Alžbětiných Lázní, které bylo prodlouženo o jeden stupeň. Raritou u tohoto kamenného schodiště je, že se podařilo objevit v opuštěném lomu žulový kvádr identického složení jako jsou stávající stupně a z tohoto kvádru byl vyroben nový stupeň. Pamětníci z nejmenované lokality prohlásili, že tento kvádr byl vytěžen za doby prezidenta T.G.M. a určen snad pro presidentovo sídlo v Lánech. Dnes se již tento druh žuly nikde v republice netěží.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.