Spořitelna, Divadlení náměstí 243/1, Karlovy Vary - I. etapa

Investor:      ODIS COMPANY s.r.o.

Termín:        1/2013 - 9/2014Reference ve formátu PDF

Cena díla:     22,26 mil. Kč

Objekt bývalé Spořitelny byl postaven v roce 1906 ve stylu secese. V roce 1925 byl rozšířen o dvě osy směrem do Moravské ulice. Dochoval se z větší části v autentické podobě, a to jak dispoziční, tak vzhledové. Hodnotné interiéry se nacházejí v 1. až 3. NP (vstupní vestibul, schodiště, dvorana, zasedací síň). Dispozičně i konstrukčně se jedná zpravidla o podélný trojtakt. Centrální dvorana ve 2.NP má na úrovni 3.NP vykonzolovaný ochoz, shora byla přisvětlována přes vitrážový strop světlíkem. Horní osvětlení přes vitrážový podhled bylo i nad zrcadlem schodiště.

 Provedené udržovací a restaurátorské práce 1. etapy měly tento cíl:

-       zajištění stavby proti chátrání a poškozování uměleckořemeslných prvků

-       zahájení časově náročných restaurátorských prací na uličním průčelí

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.