Systém řízení kvality

Prohlášení vedení společnosti o politice jakosti a cílech jakosti

Zavazujeme se zajistit potřebné zdroje materiální, personální, informační a finanční pro neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti a vytvořit tak vhodné podmínky pro účinné a efektivní uplatňování systému managementu při každodenní činnosti.

Jsme přesvědčeni, že plnění politiky jakosti a dosahování cílů jakosti má pozitivní dopad na kvalitu produktu, provozní efektivnost a finanční výkonnost společnosti a tím i na spokojenost a důvěru zainteresovaných stran.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.