Technologický park DRONET - 1. etapa

Investor:      Statutární město Plzeň

Termín:        3/2018 - 10/2018

Cena díla:     30 mil. Kč

Jde o rekonstrukci stávajícího administrativního objektu v Cukrovarské ulici 16 v Plzni. Jedná se o budovu se 2 nadzemními podlažími a 1 podzemním.  

Stávající budova je dlouhého obdélníkového tvaru, je složena ze dvou stavebně odlišných částí. Východní část u vstupu „Vila“ je původní správní budova s hlavním vstupem po venkovních schodech. Střecha je valbová s vikýři.  V jednotlivých podlažích budou umístěny kanceláře a jedno společné sociální zařízení. Suterén bude využíván pro technická zařízení, kotelna, elektro, apod. Tvar budovy zůstane zachován včetně oken.

Druhá část objektu „Hala“ má charakter původních skladů z 19.století. Jednotlivá podlaží budou rozdělena stavebně na kanceláře. V 1.PP jsou dvě místnosti pro pořádání přednášek a seminářů, případně školení.

Tvar budovy zůstane zachován, krov se nemění, vikýře budou rekonstruovány a zachovány. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.