VTL regulační stanice plynu

Reference ve formátu PDFInvestor: Západočeská plynárenská a.s.
Termín: 05/2005 - 05/2005

Na základě požadavků Západočeské plynárenské a.s. Plzeň, je v současné době prováděna výstavba stavební části RS podle jednotného podkladu. Regulační stanice je dodávána jako kompaktní jednotka, která se umístí na předem připravenou základovou desku, zhotovenou podle doporučení výrobce RS.

Oplocení RS je z rámového pletiva potaženého plastovou izolací na montované podezdívce. Vnitřní prostor RS je vydlážděn betonovou dlažbou, příjezdová komunikace je asfaltová s betonovými obrubníky.

V rámci požadavků byly také provedeny regulační stanice atypické, např. v lázeňské části Karlových Varů jsou některé RS provedeny atypicky v architektonickém pojednání tak, aby v daném prostředí působily přirozeně.
V rámci působení firmy Tima Karlovy Vary s.r.o. byly realizovány desítky těchto regulačních stanic v rozsahu bývalého Západočeského kraje.

Firma také v rámci rozšíření svých aktivit v regionu kraje provádí z pověření ZPČ pravidelné opravy a zákonnou periodickou údržbu regulačních stanic celému spektru zákazníků ( jde o provozovatele a uživatele vyhrazených plynových zařízení, které nejsou v majetku ZPČ). V současné době je tato činnost vykonávána v regionu Karlovarského kraje pro několik desítek zákazníků.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.