Výstavba RD Villa Čapek, obec Štědrá

Investor:      Keystone Enginnering SE

Termín:        9/2016 - 10/2017

Cena díla:     14 mil. Kč

Novostavba dvoupodlažního rodinného domu, kde podkroví pod sedlovou střechou je využito pro bydlení. Objekt vychází z původnícho zbořeného domu. Střecha domu je sedlová s ocelodřevěným krovem. střešní krytina je navržená pálená, tašková, Fasáda bud přes kontaktní zateplení provedena jako štuková, jemnozrnná, se silikátovýcm nátěrem ve světlém krémovém odstínu. Na soklu domu bude proveden kamenný obklad pískovcovými deskami. Okenní výplně a vstupní dveře jsou navržené dřevěné, dobové, mořené a lakované. Objekt bude napojen na domovní čističku odpadních vod samostatnou kanalizační přípojku. Dům bude zásobován vodou ze stávající studny. Do objektu bude vybudována ze studny nová vodovodní přípojka. Objekt bude připojen na energetickou síť samostatnou el. přípojkou ze stávající trafostanice ukončenou v elktroměrovém pilíři. Dešťové vody budou svedeny do vsakovacích košů. Projekt vytápění řeší zřízení ústředního vytápění. Palivovou základnou pro nově zřizované ÚT je tepelné čerpadlo vzduch voda.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.