Základní škola Dukelských hrdinů

Reference ve formátu PDFCelé dílo obsahovalo rekonstrukci fasády objektu školy včetně rekonstrukce střechy objektu. Objekt školy se nachází na náměstí Milady Horákové a vzhledem k tomu, že objekt je zařazen do objektů v zájmové sféře Památkového úřadu bylo přistupováno k jednotlivým stavebním pracím s ohledem na stanoviska výše uvedeného úřadu.

Při rekonstrukci byly provedeny demolice přilehlých přístřešků a skleníku v areálu školy. Na fasádě byly odstraněny zdegradované omítky a provedeny nové omítky včetně finálních nátěrů. Dále byly jednak opraveny a zčásti zcela vyměněny architektonické prvky - štukové reliéfy, kamenné prvky apod. Výměna střešní krytiny včetně opravy krovu, výměny komínových těles a montáž nových klempířských prvků a hromosvodu byly realizovány před finálními úpravami fasády.

Dále byla provedena repase vchodových dveří, sanace spodní stavby, demolice části stávající opěrné zdi, schodiště a vybudování nové opěrné zdi. Kolem objektu školy byly provedeny drenáže a venkovní ležatá kanalizace a rekonstrukce stávajících anglických dvorků.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.