Zámecký vrch - stavební úpravy č.p. 425/14, Karlovy Vary

Investor:     ARCENSIEL s.r.o.

Termín:       3/2011 - 2/2012Reference ve formátu PDF

Cena díla:    17,975 mil. Kč

Předmětem díla byla celková modernizace z hlediska současných nároků na bydlení a nároků na poskytování komerčních služeb.

V 1. etapě byly provedeny úpravy stávajícího víceúčelového obytného domu a to zejména:

-       suterén s využitím jako sklady pro nebytové prostory v 1. NP, technické zázemí (záložní zdroj požárního větrání), spojený samostatným schodištěm s 1. NP

-       přízemí nebytové prostory – obchod

-       2. NP nebytové prostory kanceláře

-       3. NP a podkroví mezonetový byt

Stavební úpravy se týkaly nosných konstrukcí ve značném rozsahu a novostavba demolované části objektu na východní fasádě, dále byla provedena kompletní výměna technického zařízení budovy (ÚT, ZTI, VZT, vnější a vnitřní plynovod, elektroinstalace, bleskosvod, slaboproudé rozvody), doplněna byla navíc klimatizace.

Všechny tyto práce byly prováděny pod dohledem restaurátora a částečně restaurátorem samotným.

V 2. etapě bylo ke stávající budově při JV nároží na místě stávajícího novodobého venkovního schodiště do objektu přistavěno nové zádveří zastřešené valbovou střechou.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.