Bytový dům U Koupaliště 810 – Chodov, zateplení objektu

Investor:     Bytservis Chodov s.r.o.

Termín:       8/2011 - 6/2012

Cena díla:    8,5 mil. KčReference ve formátu PDF

Dílo představovalo tyto práce:

Montáž VKZS tl. 100 mm (pěnový polystyrén, minerální vata), zatřená omítka, nátěr fasádní barvou stropních podhledů lodžií vč. vysprávky, dodávka a montáž vnějších parapetů, oplechování u atiky a lodžií, demontáž stávajících a montáž nových výplní bočních stěn lodžií, mechanické očištění a nátěr kovových konstrukcí lodžií, montáž keramických soklů a bočních keramických okapnic lodžií, montáž VKZS soklu (extrudovaný a pěnový polystyrén), keramický obklad, zatřená omítka a demontáž stávajícího a pokládka nového hromosvodu včetně uzemnění

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.